สมาชิก | แผนผังเว็บ |

     
  • Type
  • Application
  • Grade
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
 
    Type                     HDPE  <   Search Result 3 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
R1760 6.0 Charpy 4.0
Crates, bins, pallets, heavy duty articales, with UV stabilizer
V1160 15.0 Charpy 2.5
Households, toys, containers closures
RO1760 6.0 Charpy 4.0
Cap and closure for excellent organoleptic
 
    Type                     PP Homopolymer  <   Search Result 21 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
1102H 2 Charpy 6.0
Corrugate sheet, thermoforming cup, sheet for stationary
1140H 2 Charpy 6.0
Clarity sheet for file and vacuum, good stiffness
1202J 3 Charpy 5.0
Coarse textile for woven bags, jumbo bags, tapes
1102K 4 Charpy 4.5
Coarse textile for woven bags, tapes, crates
1100NK 11 Charpy 2.9
General purpose: housewares
1100NN 11 Charpy 3.0
General purpose: housewares
1100PK 15 Charpy 2.5
General purpose: housewares, multifilament
1100RC 20 Charpy 2.4
General purpose: housewares, multifilament
1111R 20 Charpy 2.3
Electrical appliances, high heat resistance
1126NK 11 Charpy 3.0
Water quenched blow film
1125NA 11 Charpy 2.9
CPP film for lamination, food packaging
1140NN 11 Charpy 3.0
Houseware, food container
1140U 60 Charpy 1.8
Houseware, food container
1140VC 90 IZOD 25
Houseware, food container
1103H 2.0 IZOD 35
Corrugate sheet, thermoforming cup, sheet for stationary
1120NK 11.0 Charpy 38
High Clarity Film
1100S 30.0 IZOD 28
Households, toys, containers closures
1105RC 25.0 IZOD 28
Spunbonds Non-woven, Fiber
1032L 5.0 IZOD 35
Coarse textile for woven bags, tapes, crates
B1101 0.90 Charpy 8.8
Corrugate sheet, thermoforming cup, sheet for stationary
1105SC 35 IZOD 27.0
Spunbonds Non-woven, Fiber
 
    Type                     PP Blockcopolymer   <   Search Result 18 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
2100N 11 Charpy 4.2
Electrical appliances, housewares
2300K 4 Charpy 7.0
Furniture, crates, closures, electrical appliances
2300LC 6 Charpy 6.5
Furniture, crates, closures, electrical appliances
2363LC 6 Charpy 6.5
Autopart, side mirror, closures with UV stabilizer
2300NC 10 Charpy 5.8
Furniture, crates, electrical appliances
2300NCA 10 Charpy 7.5
Battery case, electrical appliances
2300SC 30 Charpy 4.5
Thin wall parts, electrical appliances, panel
2440TC 55 Charpy 6.5
Washing tub, thin wall parts
2500H 2 Charpy 12.5
Crates, pallets, pail, corrugated board, bottom seat
2500PC 15 Charpy 8.0
Container, tool boxes, ice-cream tubs
2500TC 45 Charpy 7.2
Thin wall miscellaneous
2500M 8 Charpy 10.5
Pail (UV dry), Large containers
2540S 30 Charpy 7.2
Auto-parts, electrical appliance part, furniture
2440VC 90 IZOD 26
Houseware, food container
BC03B 30.0 Charpy 6.5
High melt flow index for injection molding process
BC03BS 30.0 Charpy 6.5
High melt flow index for injection molding process
BC03BSW 30.0 Charpy 6.5
High melt flow index for injection molding process
NBC03HRA 32.0 Charpy 12.0
High melt flow index for injection molding process
 
    Type                     PP Random Copolymer   <   Search Result 7 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
3340H 2 Charpy 11.0
High clarity for extrusion sheet and blow moulding
3325M 9 Charpy 4.5
CPP film for lamination
3342M 9 Charpy 5.5
High clarity for injection, microwavable containers
3342R 20 Charpy 4.5
High clarity grade for injection, medium flow
3375RM 24 Charpy 3.5
Extrusion coating for PP woven bags
3140NN 11 Charpy 3.0
Baby bottle and high clarity microwave container
3342S 30 Charpy 4.5
High clarity grade for injection, high flow
 
    Type                     PP Compound & Composite   <   Search Result 16 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
1111JXTA8 3.5 IZOD 3.0
Autopart, electrical appliances
1111NXTA4 11.0 IZOD 3.0
Autopart
1111NXTA8 10.0 IZOD 2.2
Autopart
1111NXBA4 12.0 IZOD 3.1
Electrical appliances
1111NXGA6 4.0 IZOD 5.5
Electrical appliances
1196NN 13.5 IZOD 4.5
Electrical appliances
2311KXTA4 4.5 IZOD 4.8
Electrical appliances
2311NCXTA4 11.0 IZOD 4.7
Autopart, electrical appliances
2311SCXTA4 30.0 IZOD 3.3
Autopart, electrical appliances
2311LCXTA6 6.0 IZOD 4.7
Autopart, electrical appliances
2311LCXGA4 3.0 IZOD 6.6
Autopart, electrical appliances
2563LCXTA5 6.5 IZOD 7.0
Autopart, electrical appliances
2511PCXTA6 13.0 IZOD 5.0
Autopart, electrical appliances
2563PCXTA6 13.0 IZOD 5.0
Autopart, electrical appliances
2564PCXTA6 13.0 IZOD 5.0
Autopart, electrical appliances
2511HXGA5 1.1 IZOD 20.5
Autopart, electrical appliances
 
    Type                     ABS  <   Search Result 15 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
GA400 45 IZOD 17
Injection : high flow
GA300 30 IZOD 22
Injection : high flow
MH-1 18 IZOD 26
Injection : medium impact
GA800 20 IZOD 27
Injection : high impact
GA850 20 IZOD 27
Injection : high impact
SP200 17 IZOD 36
Injection : super high impact
SP100 18 IZOD 34
Injection : super high impact
KU200 6 IZOD 21
Injection : high heat resistance
KU901 6 IZOD 13
Injection : high heat resistance
KU650 1.8 IZOD 14
Injection : high heat resistance
AN450R 6 (200C, 5kg) IZOD 17
Injection : flame retardant
SR101 7 IZOD 30
Extrusion sheet; door liner, luggage case, picnic cooler
AP102 21 IZOD 25
Injection : plating
SR301 6 IZOD 26
Extrusion sheet; door liner, luggage case, picnic cooler
SR401 6 IZOD 28
Extrusion sheet; door liner, luggage case, picnic cooler
 
    Type                     SAN / AS   <   Search Result 12 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
120PC 2.8 IZOD 2.2
Injection : general purpose
121PC 2.8 IZOD 2.2
Injection : general purpose
129PC 2.8 IZOD 2.2
Injection : general purpose
320PC 1.9 IZOD 2.2
Injection : high chemical, high heat
AS103 2.8
Injection : general purpose
250PC 6.0
Injection : high flow
280PC 9.0
Injection : high flow
230PC 3.7
Injection : general purpose
308PC 1.6 IZOD 3.4
Injection : high chemical, high heat
140PC 5.0 IZOD 3
Injection : high flow
141PC 5.0 IZOD 3
Injection : high flow
149PC 5.0 IZOD 3
Injection : high flow
 
    Type                     GPPS - HIPS  <   Search Result 7 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
HI630 6.5 IZOD 9.0
Injection : high impact
GP110 1.7 -
Extrusion : general purpose
GP150 8.0 -
Injection : general purpose
HI650 8.0 IZOD 11.0
Injection : high impact
HI830 3.0 IZOD 12.0
Extrusion : high impact
GP112 2.7
Extrusion : general purpose
GP130 3.5
Injection : general purpose
 
    Type                     EPS  <   Search Result 13 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
193L - -
Double pre-expansion block
291L - -
Double pre-expansion block
321F - -
Standard shape moulding
361F - -
Standard shape moulding
422F - -
Small shape moulding
526W - -
Very small shape moulding
155E - -
Self extinguishing block
255E - -
Self extinguishing block
355E - -
Self extinguishing block, shape molding
455E - -
Self extinguishing shape moulding
277E - -
Self extinguishing block, DIN4102-B1
377E - -
Self extinguishing block, DIN4102-B1
177E - -
Self extinguishing block, DIN4102-B1
 
    Type                     Acetylene Black   <   Search Result 3 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
AB50 - -
Producing dry cell
AB50P - -
Producing antistatic and electrically conductive rubber or plastic material
AB75 - -
Producing dry cell, antistatic and electrically conductive rubber or plastic material
 
    Type                     Polyethylene Wax  <   Search Result 4 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
PE100NXC - -
Carrier for pigment concentrates, Rubber extrusion, Lubricant for plastics, Paper coating
PE200NXC - -
Carrier for pigment concentrates, Rubber extrusion, Lubricant for plastics, Paper coating
PE250NXC - -
Carrier for pigment concentrates, Rubber extrusion, Lubricant for plastics, Paper coating
PE300NXC - -
Carrier for pigment concentrates, Rubber extrusion, Lubricant for plastics, Paper coating
 
    Type                     HDPE Pipe Compound  <   Search Result 1 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
P901BK - -
Pipe extrusion (black color) PE 100
 
    Type                     UHMW-PE  <   Search Result 12 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
U311
U310
Rod / Sheet / Profile
U311
Rod / Sheet / Profile
U321
Rod / Sheet / Profile
U511
Rod / Sheet / Profile
U521
Rod / Sheet / Profile
H610B
Lithium Battery, Lead Battery
U210B
Lithium Battery, Lead Battery
U510B
Lithium Battery, Lead Battery
U310T
Transparent Sheet
U320FW
Filtration
U310T
Rod / Sheet / Profile
 
    Type                     PP Copolymer  <   Search Result 1 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
5175SM 35 Charpy 2.0
Extrusion coating for woven bags and tarp aulins
 
    Type                     Antidrip  <   Search Result 1 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
ADS5000 - -
Improving flame retardancy performance, Encapsulated PTFE with SAN polymer
 
    Type                     HDPE Compound  <   Search Result 1 Records
Grade
MFI
Impact Strength
Applications
Data Sheet
MSDS
FDA US
Food EU
RoHS
REACH
P702BK 1.5 (ISO 1133) 30 (ISO 527)
Sheath of optical fiber cable
 
 
enOekJ http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

 

 
HDPE PIPE COMPOUND
 
 
 
 
HDPE Pipe Compound คอมพาวน์เกรดท่อพอลิเอทิลีนชนิดที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ท่อมีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนความดัน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำไปใช้ในการผลิตท่อน้ำในรูปต่างๆ เช่น ท่อน้ำดื่ม ท่อส่งน้ำชลประทาน ท่อส่งน้ำใต้ทะเล เป็นต้น
 
Search
Search
 

http://www.irpcmarket.com/upload/files/IRPC%20ISO9001-HD%20PP.pdf 

 
PP HOMOPOLYMER 
 
 
 
 

Polypropylene Homopolymer (PP Homo) เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ที่มีลักษณะความใสระดับปานกลาง มีคุณสมบัติเด่นด้านความทรงรูป ซึ่งมีความแข็งที่ผิวสูง สามารถทนต่อความร้อนได้ดี แต่มีการทนแรงกระเเทกระดับปานกลาง เหมาะสำหรับผลิตเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน เทปสายรัด อุปกรณ์เครื่องเขียน และ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ถุงน้ำตาล ถุงสาน ถุงร้อน เป็นต้น

Search
Search
 

http://www.irpcmarket.com/upload/files/IRPC%20ISO9001-HD%20PP.pdf 

 
PP BLOCK
 
 
 
 
Polypropylene Blockcopolymer (PP Block) เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ที่มีลักษณะขาวขุ่น มีคุณสมบัติเด่นด้านการทนแรงกระแทกสูง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำ แต่ยังมีความทรงรูปของชิ้นงานที่ดี เหมาะสำหรับใช้ในงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องแบตเตอรี่ ลังอุตสาหกรรม และ ถังใส่สี เป็นต้น
 
Search
Search
 

http://www.irpcmarket.com/upload/files/IRPC%20ISO9001-HD%20PP.pdf 

 
PP RANDOM
 
 
 
 
Polypropylene Random Copolymer (PP Random) เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ที่มีลักษณะเด่นด้านความใส และมีการทนแรงกระแทกที่ดี เหมาะสำหรับนำไปผลิตชิ้นงานที่ต้องการความใสเป็นพิเศษ เช่น ขวดแชมพู บรรจุภัณฑ์อาหาร ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟ เป็นต้น
 
Search
Search
 

http://www.irpcmarket.com/upload/files/IRPC%20ISO9001-ABS%20SAN%20CC(7).pdf

 

 
ABS
 
 
 
 

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถทนต่อแรงกระแทก ความร้อน รวมทั้งสารเคมีได้ดี มีความเหนียวและความมันเงาสูง รวมทั้งทนต่อสภาวะบรรยากาศได้ดี เหมาะสำหรับนำไปผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยาน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน ของเด็กเล่น เป็นต้น

Search
Search
 

 

 
GREEN ABS
 
 
 
 
Green ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรจินตนาการเป็นนวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของไออาร์พีซี ภายใต้แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยนับเป็นผู้ผลิตรายแรกในโลกที่ได้มีการนำเอายางธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถนำไปเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกร และลดการนำเข้า อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้วย
Search
Search
 

 

 
ABS POWDER
 
 
 
 
ABS Powder เป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิด ABS ในรูปแบบผง เป็นทางเลือกใหม่ที่ไออาร์พีซีได้เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการคุณสมบัติการกระจายตัวของพอลิเมอร์ที่ดีกว่าการใช้เม็ดพลาสติกเดิม สามารถนำไปใช้กับเม็ดพลาสติก PVC, PC หรือ PC/ABS ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ได้หลากหลายคือ เพิ่มคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทก เพิ่มคุณสมบัติในเรื่องการทนต่อความร้อน เพิ่มคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทกและทนต่อความร้อน
Search
Search
 

 

 
POLYMER ADDITIVE
 
 
 

Polymer Additive เป็นสารเติมแต่งหรือผงเคมี ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทก และการทนความร้อน ให้แก่เม็ดพลาสติกหลากหลายชนิด

     
Search
Search
 

 

 
POLYESTER POLYOL
 
 
 

Polyols หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ประกอบไปด้วย โพลีอีเทอร์โพลีออล โพลีเอสเทอร์โพลีออล และพรีโพลีเมอร์ โดยโพลียูรีเทนสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างเช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ฟูกโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมก่อ สร้างอาคาร และอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำพื้นรองเท้า

   
Search
Search
 

 

 
POLYESTER POLYOL
 
 
 

Polyols หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ประกอบไปด้วย โพลีอีเทอร์โพลีออล โพลีเอสเทอร์โพลีออล และพรีโพลีเมอร์ โดยโพลียูรีเทนสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างเช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ฟูกโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมก่อ สร้างอาคาร และอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำพื้นรองเท้า

   
Search
Search
 

 

 
RIGID SYSTEM
 
 
 

Polyols หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ประกอบไปด้วย โพลีอีเทอร์โพลีออล โพลีเอสเทอร์โพลีออล และพรีโพลีเมอร์ โดยโพลียูรีเทนสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างเช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ฟูกโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมก่อ สร้างอาคาร และอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำพื้นรองเท้า

   
Search
Search
 

 

 
FOOTWEAR
 
 
 

Polyols หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ประกอบไปด้วย โพลีอีเทอร์โพลีออล โพลีเอสเทอร์โพลีออล และพรีโพลีเมอร์ โดยโพลียูรีเทนสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างเช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ฟูกโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมก่อ สร้างอาคาร และอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำพื้นรองเท้า

   
Search
Search
 

 

 
SYSTEM CASE
 
 
 

Polyols หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ประกอบไปด้วย โพลีอีเทอร์โพลีออล โพลีเอสเทอร์โพลีออล และพรีโพลีเมอร์ โดยโพลียูรีเทนสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างเช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ฟูกโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมก่อ สร้างอาคาร และอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำพื้นรองเท้า

   
Search
Search
 
 
Environmental friendly (GRENOVO)
 
     
   

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยไออาร์พีซีได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ อาทิเช่น เม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของสีที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สีสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวจากผักโขม สีน้ำตาลจากคาราเมล เป็นต้น ช่วยลดปัญหาเรื่องสารพิษ และสารโลหะหนักตกค้าง รวมถึงเป็นเม็ดพลาสติกที่เกิดจากจินตนาการและนำไปสู่ นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ อันเกิดจากการนำเอายางธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS โดย IRPC นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่สามารถลดการใช้ยางสังเคราะห์ในเม็ดพลาสติกในขณะเดียวกันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ เรายังไม่หยุดที่จะคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาทดลองนำวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น "Wood Plastic Composities" คือ พลาสติกที่มีส่วนผสมจากไม้ "PP Natural Rubber Compound" หรือ พลาสติกชนิด PP ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติ เป็นต้น

 
Long life : Pipe (RHINOC)
     
 

คอมพาวนด์เกรดท่อพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงของไออาร์พีซี แสดงถึงสัญลักษณ์ความแข็งแรงทนทานของท่อ รวมถึงคุณภาพท่อในด้านการทนความดัน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีอายุการใช้งานของท่อที่ยาวนาน ด้วยกระบวนการผลิต Advanced Bimodal Process Technology ของไออาร์พีซี ประกอบกับประสบการณ์ อันยาวนานในวงการผู้ผลิตเม็ดพลาสติก บวกกับความทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพาวนด์เกรดท่อของไออาร์พีซี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลของท่อและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในวงการท่อพลาสติก

 
 
Empowered chemical (POWDEX)
     
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผงเคมีและสารเติมแต่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการผลิตของไออาร์พีซี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลาย และทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติการนำประจุไฟฟ้า เพิ่มความแข็งแรง หรือการทนต่อแรงกระแทก การทนต่อความร้อนในขณะใช้งาน

     
 
Microwavable (WAVESAV)
     
 

ผลิตภัณฑ์ Microwavable นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไออาร์พีซี คิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย และความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับการพัฒนาคุณสมบัติให้ทนความร้อนมากกว่า 100 °C จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง เมื่อใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ มีความทรงรูปดี และได้รับรองมาตรฐาน Food Contact ของ US (FDA 21 CFR 177.1520) และ EU (2002/72/EC)

ผลิตภัณฑ์ Microwavable ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตขวดนมสำหรับเด็กทารก กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารมีคุณสมบัติเด่น คือ ปลอดสาร Carcinogen ใสและสามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 °C และกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 °C และทนอุณหภูมิเย็นได้ต่ำกว่า -20 °C

Search
     
 
Save life (FIRNOX)
     
 

ไออาร์พีซีเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้คิดค้นพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต้านทานการลามไฟ ทำให้การติดไฟและการลุมลามของไฟช้าลง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้านทานการลามไฟที่ทางไออาร์พีซีได้คิดค้นผลิตขึ้นมีทั้งส่วนที่เป็นเม็ดพลาสติกเกรดไม่ลามไฟ และสารเติมแต่ง

Flame Retardant Resin เป็นพลาสติกเกรดไม่ลามไฟ มีทั้งพลาสติก ABS, HIPS และ PP ล้วนได้รับการรับรองคุณสมบัติการหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL-94 จากสถาบันUnderwriters Laboratories Inc. สหรัฐอเมริกา

Anti-dripping Additive (PTFE Core-Shell) เป็นสารเติมแต่งที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการหยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ คิดค้นและพัฒนาขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะเป็นสารเติมแต่งสำหรับโพลิเมอร์เพื่อให้ได้คุณสมบัติการหน่วงไฟที่ระดับ V-1, V-0 และ 5V ตามมาตรฐาน UL-94 แล้วยังมีความแตกต่างในเรื่องของการเก็บรักษาได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง มีประสิทธิภาพในการกระจายตัวได้ดีในโพลิเมอร์ และสามารถนำไปเติมแต่งได้กับโพลิเมอร์หลากหลายชนิด เช่น ABS, PBT, PET, HIPS, PC, PE, PP เป็นต้น

Search
     
 
Anti-microbial (BANBAX)
     
 

นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโนที่ไออาร์พีซี มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพอนามัย เนื่องจากในยุคปัจจุบันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า "แบคทีเรีย" มีการพัฒนาตัวเองให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้นการป้องกันตัวเองจากแบคทีเรีย จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการยกระดับสุขภาพอนามัยให้ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ไออาร์พีซี จึงได้พัฒนาเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติยับยั้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรียนี้ขึ้นโดยได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศ (MTEC) โดยไม่ส่งผลต่อ คุณสมบัติเดิมของเม็ดพลาสติก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ผ้าอ้อมหรือของเด็กเล่น

     
 
Endurance (ULTRAMO)
     
   
     
 
Energy saving (ENERSAV)
     
 

ผลิตภัณฑ์ EPS และ PU ของไออาร์พีซี ที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน ดูดซับเสียงและป้องกันความชื้น เพื่อคุณภาพชีวิต และความสะดวกสบายของผู้บริโภค ซึ่งออกแบบให้สะดวกในการติดตั้ง มีความแข็งแรงทนทาน สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้พลังงาน รู้สึกเย็นสบาย ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร

Search
     

 

 
PP COMPOUND
 
 
 
 
Polypropylene Compound & Composite เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีนที่มีการเติมสารเติมแต่งพิเศษ หรือสารเสริมแรงเพิ่มเข้าไป เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษด้านต่างๆ ที่ต้องการ เช่น การทนแสงอุลตร้าไวโอเลต การทนความร้อน หรือคุณสมบัติด้านเชิงกลที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งต่างๆ เป็นต้น
 
Search
Search
 

 

 
AS / SAN
 
 
 
 
Acrylonitrile Styrene (AS or SAN) เป็นเม็ดพลาสติกที่มีความใส ความแข็งแกร่ง และเหนียว นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทนความร้อน ทนต่อสารเคมีได้ดี เหมาะสำหรับนำไปผลิตชิ้นงานประเภทสุขภัณฑ์ ใบพัดพัดลม เครื่องปั่นน้ำผลไม้ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ไฟแช็ก เป็นต้น
Search
Search
 

 

 
PE WAX
 
 
 

Polyethylene Wax คือพอลิเอทิลีนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง มีคุณสมบัติเพิ่มความมันเงางามให้พื้นผิววัสดุ เพิ่มความคงทนต่อรอยขีดข่วน เพิ่มประสิทธิภาพในงานคอมพาวนด์ นอกจากนี้ยังเป็นสารหล่อลื่นทั้งภายในและภายนอกในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด

     
Search
 

 

 
ACETYLENE BLACK
 
 
 

Acetylene Black หรือ ผลิตภัณฑ์อะเชทีลีน แบล็ค มีคุณสมบัติเด่น ในเรื่องความบริสุทธิ์ และการนำไฟฟ้าสูง นิยมนำไปใช้ ในการผลิตถ่านไฟฉายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และยาง

Search
Search
 

 

 
UHMW-PE
 
 
 
 

Ultra High

 

 

 

 

 

 

Search

 

 

 

 

 

 
GPPS - HIPS
 
 
 
Polystyrene (PS) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ General Purpose Polystyrene (GPPS) มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความใส มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้ง่าย นิยมนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความใส ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลับเทป กล่องซีดี เครื่องใช้ภายในบ้าน รวมทั้งกล่องโฟม ถาดโฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น High Impact Polystyrene (HIPS) มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการทนแรงกระแทกสูง และขึ้นรูปง่าย นิยมนำไปผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า กรอบทีวี เครื่องปรับอากาศ กรอบคอมพิวเตอร์ ของเด็กเล่น สุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน แก้ว ถาดบรรจุอาหาร เป็นต้น
Search
Search
 

 

 
EPS
 
 
 
 

Expandable Polystyrene (EPS) เป็นเม็ดพลาสติกที่ทนต่อแรงกระแทก มีความเบา สามารถเก็บเสียงได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตโฟมฉนวนกันความร้อน โฟมกันกระแทก ลังปลา นอกจากนี้ยังใช้แพร่หลายในงานก่อสร้าง เพื่อเป็นวัสดุกันความร้อนเช่นกัน

Search
Search